undefined

Sovellus

Consight Oy tarjoaa helppokäyttöisiä sovelluksia ensisijaisesti rakennustyömaiden hallintaan. Sovellukset tuovat helpotusta ja läpinäkyvyyttä rakennusprojektien yhteistyön, laadun, työturvallisuuden, tehtävien ja dokumenttien hallintaan. Tehokkaiden toiminnallisuuksien avulla projektien eri osapuolet voivat välittää tehtäviä ja korjauspyyntöjä, kommentoida tapahtumia sekä seurata projektin etenemistä. Tarjoamme myös ainutlaatuisen toiminnallisuuden projektin päätösten hyväksyntäprosesseihin. Projektin tärkeimmät asiakirjat kuten pohjapiirustukset kulkevat mukana mobiililaitteessa. Consight sovelluksia käytettäessä projektien dokumentaatio syntyy automaattisesti ja raporttien luonti on helppoa.

Sovellus on suunniteltu työmaiden työpäälliköille, vastaaville mestareille, työmaan valvojille ja suunnittelijoille, työnjohtajille sekä myös rakennusmiehille ja tilaajan edustajille. Yrityksen johto saa myös tärkeää analytiikkaa päätöstensä tueksi. Myös kiinteistöhuollon toimijat saavat isoja hyötyjä sovelluksemme käytöstä.

Tehtävien hallinta havaintojen avulla

Sovelluksen monitoimityökalu työmaan havaintojen, virheiden sekä tehtävien dokumentointiin ja välittämiseen.

Havaintoja voi luoda helposti ja nopeasti paikan päällä. Havainnon tueksi voi ottaa kuvia, joihin voi tarvittaessa tehdä merkintöjä. Voit myös hyödyntää puheentunnistusta kuvausten kirjaamisessa. Lisäksi havainnon voi kohdistaa pohjapiirustuksissa tiettyyn sijaintiin.

Liitä havainto kategoriaan kuten esim. tehtävä, virhe tai turvallisuus ja välitä tieto havainnosta asiaankuuluville tahoille.


Työmaan laatutarkastukset

Tarkastukset on vastaavan, työmaavalvojan ja työnjohtajan työkalu, jolla toteutetaan työmaahan liittyvät laatutarkastukset ja katselmukset.

Tarkastuksiin voi helposti liittää virhehavainnot kuvineen ja kommentteineen. Käytössä on yli 300 rakennusalan tavanomaista tarkastuspohjaa, joita voi muokata tarpeisiin sopiviksi. Voit myös lisätä järjestelmään yrityksen omat laatukortit.


Tehtävälista

Tehokas työkalu tehtävien ja korjauksien hallintaan, joka mahdollistaa myös tehtävien seuraamisen reaaliajassa.

Hallitse tehtävien ja korjausten hyväksyntäprosessit. Seuraa tehtävien muutoksia ja niiden sisällä tapahtuvaa kommentointia. Luo oma to-do –listasi.


Työturvallisuusmittaukset

TR- ja MVR-mittaukset voi tehdä kätevästi alueittain. Virheet ja puutteet voi välittää vastuullisille yrityksille ja tekijöille. Mittaustuloksista on mahdollisuus luoda viralliset raportit (AVI).


Web-sovellus työmaiden hallintaan

Selainsovelluksessa on mahdollista hallita ja valvoa projekteja sekä luoda raportteja ja laatutarkastuksia. Pysy ajan tasalla projektien kulusta kentällä tuotetun, reaaliaikaisen tiedon avulla.

Työvaihesuunnittelu aikajanataulun avulla(Beta):
Lisää projektiin työvaiheita, yhdistäen niihin samalla vastuuhenkilöt ja -yritykset. Tarkastele ja muokkaa vaiheita aikajanataulussa. Muuta vaiheiden pituutta ja järjestystä helposti.


Asiakirjojen ja piirustusten selaus

Projektin tärkeimmät asiakirjat kuten piirustukset, suunnitelmat ja sopimukset säilytetään yhdessä paikassa ja ovat selattavissa mobiililaitteilla ja web-sovelluksella.

Palvelut

Consight tarjoaa nyt myös laadunvarmistuspalveluita urakoitsijoille ja rakennuttajille sekä kuntokartoituspalveluja taloyhtiöille käyttäen omaa sovellustaan.

Uutiskirje

Saat ajankohtaista tietoa sovelluksen kehityksestä ja yrityksestä.