Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä:
Consight Oy
Maarintie 6
02150 Espoo
+358 45 167 57 47
consight@consight.fi

Yhteyshenkilö:
Miikka Viljanen
Maarintie 6
02150 Espoo
+358 45 167 57 47
consight@consight.fi

Rekisterin Nimi:

Consight Oy:n asiakastietorekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus:

Consight Oy:n verkkosivuston kautta tulevat tuotetilaukset, yhteydenottopyynnöt ja uutiskirjetilaukset. Asiakaspalvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistaminen ja asiakassuhteen ylläpito. Asiakkaille voidaan lähettää yhteydenottoon liittyviä sähköisiä uutiskirjeitä tai muuta Consight Oy:n sähköistä mainontaa.

Rekisterin tietosisältö:

Yhteydenottoon tarvittavat asiakastiedot.

Tietolähteet:

Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään tuotetilausten, yhteydenottopyyntöjen ja uutiskirjetilausten tapauksessa.

Consight Oy on kerännyt asiakastietoja markkinointitarkoituksiin myös yritysten verkkosivuilta sekä saanut niitä kolmannelta osapuolelta.

Tietojen luovutus ja siirto:

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä luovuteta tai siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus:

Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä Consight Oy:n palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Pääsyoikeus asiakastietokantaan on rajoitettu. Pääsyoikeus tietokantaan yleisen tietoverkon kautta on suojattu.

Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään tiedon korjaamiseksi. Korjauspyynnön voi lähettää sähköpostitse tai sen voi tehdä kirjallisesti ja lähettää allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle osoitteeseen:

consight@consight.fi

tai

Consight Oy
Maarintie 6
02150 Espoo

Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot kerran vuodessa maksutta. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja lähettää allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle osoitteeseen:

Consight Oy
Maarintie 6
02150 Espoo

Rekisteröidyn kielto-oikeus

Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja lähettää allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle osoitteeseen:

Consight Oy
Maarintie 6
02150 Espoo